Eesti English Русский

                              TERE  TULEMAST  !  


					

OÜ HINGEHOID on 100%- liselt Eesti kapitalil 2012 aastal loodud ettevõte. Meie peamiseks tegevusalaks on invatarvete , hooldus- ja põetusvahendite maaletoomine  ning edasimüük nii lõpptarbijale kui ka raviasutustele ( haiglad, hooldus-, põetus- ja taastusraviasutused ning vanadekodud ). Oma professionaalse meeskonnaga, panustame toodete kvaliteedile ja heale teenindusele - lootes ära teenida abivajajate kõige suurima rahulolu.
OÜ Hingehoid suureks eesmärgiks on jõuda abivajajateni eelkõige Eestis, aga ka naaberriikides, pakkudes kõigile inimväärikat elu kõige kaasaegsemate abivahenditega.

www.invamed.ee vahendusel oleme valmis Teid teenindama 24h ööpäevas.

          " MÕELGE SELLELE, ET TÄNAST PÄEVA EI TULE ENAM KUNAGI "

    " KÜLASTAGE MEIE E-POODI ,SIIS KOOS HOMSEGA SÜNNIB KA LOOTUS "


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.invamed.ee (edaspidi e-kauplus) omanik Hingehoid OÜ vahel e-kaupluse vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.MIINIMUM OSTU SUMMA PEAB OLEMA 20.-EUR. 

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-kaupluse vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Hingehoid OÜ on õigustatud e-kaupluse arengust tulenevalt ning e-kaupluse parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.invamed.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.invamed.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Hingehoid OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind 

2.1. E-kaupluse hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (20% või 9%).

2.3. Ostetud toodetele lisandub TRANSPORDIHIND, mis arvutatakse Teie ostukorvis (toote juures kuvatakse transpordihind konkreetse toote ostmisel, mitme toote ostmisel võetakse arvesse 1 saatmiskulu arve kohta). TRANSPORDIHIND variandi "KAUP KULLERIGA KOJU" puhul täpsustakse pärast kliendipoolse aadressi teatamist ning sellekohane arve saadetakse ostuarvest eraldi kliendi maili aadressile - enne ostetud kauba kättetoimetamist tuleb vastav arve eelnevalt tasuda.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie tellimus.


3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Hingehoid OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine 

4.1. Pangaülekandega vastavalt arvele, mis saadetakse teie mailkontole (mille olete sisestanud tellimust vormistades) või sularahas kohapeal kui olete valinud variandi, et tulete kaubale ise järgi.

4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 2 päeva jooksul arvates tellimuse väljastamisest tasunud tasumisele kuuluvat summat.

4.3. Müügiarve toimetatakse Teile peale tellimuse täies ulatuses tasumist, koos ostetud kaubaga.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine 

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kauba kättesaamispunkti ,kullerteenuse puhul - kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Hingehoid OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Hingehoid OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@invamed.ee .

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine 

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Hingehoid OÜ elektronposti aadressile info@invamed.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted Hingehoid OÜle tagastada, saates Hingehoid OÜ aadressile info@invamed.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad.Tagasisaatmise transpordikulude eest peab tasuma ostja.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.3 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel. Tagastatav toode on kasutamata ning originaalpakend korrektne.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud  asjaoludest, mis ei ole tingitud OÜ-st Hingehoid; ning  toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on OÜ-l Hingehoid õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Hingehoid OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Hingehoid OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine 

7.1. Hingehoid OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad garantiiaja jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Hingehoid OÜ ei vastuta:

1) tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Hingehoid OÜ elektronposti aadressile info@invamed.ee . Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Hingehoid OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. 7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud 

8.1. Hingehoid OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Hingehoid OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Hingehoid OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Hingehoid OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Hingehoid OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused 

9.1. Kõiki e-kaupluse külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Hingehoid OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-kaupluse andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ-l Hingehoid puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Hingehoid OÜ vahel seoses e-kaupluse vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
«
»