Eesti English Русский

                              TERE  TULEMAST  !  


					

OÜ HINGEHOID on 100%- liselt Eesti kapitalil 2012 aastal loodud ettevõte. Meie peamiseks tegevusalaks on invatarvete , hooldus- ja põetusvahendite maaletoomine  ning edasimüük nii lõpptarbijale kui ka raviasutustele ( haiglad, hooldus-, põetus- ja taastusraviasutused ning vanadekodud ). Oma professionaalse meeskonnaga, panustame toodete kvaliteedile ja heale teenindusele - lootes ära teenida abivajajate kõige suurima rahulolu.
OÜ Hingehoid suureks eesmärgiks on jõuda abivajajateni eelkõige Eestis, aga ka naaberriikides, pakkudes kõigile inimväärikat elu kõige kaasaegsemate abivahenditega.

www.invamed.ee vahendusel oleme valmis Teid teenindama 24h ööpäevas.

          " MÕELGE SELLELE, ET TÄNAST PÄEVA EI TULE ENAM KUNAGI "

    " KÜLASTAGE MEIE E-POODI ,SIIS KOOS HOMSEGA SÜNNIB KA LOOTUS "


HEAD  KLIENDID !

01.01.2016 jõustub uus Sotsiaalhoolekande seadus ja uus Sotsiaalkaitseministri määrus "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed"
Uuel aastal peab soodustingimustel teostatavate müügi- ja üüritehingute sõlmimiseks kaasas olema:

  • isikut tõendav dokument
  • isikliku abivahendi kaart
  • perearsti, eriarsti tõend või rehabilitatsiooni plaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema selgelt mõistetav abivahendi nimetus või kirjeldus)
  • tööealistel: töövõime kaotuse otsus, töövõime tuvastamise või puude otsus selle olemasolul
  • puudega lapsel: puude otsus
  • abivajaja esindamise puhul esindaja isikut tõendav dokument.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab SKA vajadusel väljastama kaardi duplikaate. Sotsiaalkindlustusamet jagab abivahendite alast infot siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/

 

Artikleid uue korra kohta:

Postimees, 8.jaanuar, "Raha hakkab liikuma koos abivajajaga"

Lääne Elu, 7.jaanuar 2016, "Juhtkiri: Uusaastaehmatus"

Postimees, 7.jaanuar 2016, "Perearstid keelduvad liigsest paberitööst"

Õhtuleht, 7.jaanuar 2016, "PUUDEGA LAPSE EMA: "Ma ei tea veel, mis meid ees ootab!""

Postimees, 7.jaanuar 2016, "Piirhind sunnib eelistama odavamat abivahendit parimale"

Eesi Päevaleht, 7.jaanuar 2016, "Puuetega laste vanemad peavad nüüd hakkama tõendama kallimate abivahendite vajalikkust"

Delfi, 6.jaanuar 2016, "Simson: puudega inimesed ei tohi kannatada ministeeriumi tegemata töö tõttu"

Postimees, 6.jaanuar 2016, "Sotsiaalministeerium lõikas näppu"

Õhtuleht, 6.jaanuar 2016, "Abivahendite mitmekordne hinnatõus ajab inimesed marru"

Eesti Päevaleht, 6.jaanuar 2016, "Puuetega inimesi unustati abivahendite hinna mitmekordsest tõusust teavitada"

Delfi, 31.detsember 2015, "Perearstide Selts: Sotsiaalministeeriumi määrus külvab segadust"

Delfi, 29.detsember 2015, "Puuetega inimesed saavad uuest aastast abivahendite hankimiseks vajaliku kaardi riigi sotsiaalkindlustusametist"

Delfi, 22.detsember 2015, "Perearst: sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknat ähvardab 1. jaanuarist puuetega inimeste ja arstide pahameel", Vahur Koorits

Postimees, 16.detsember 2015, "Abivahendite saamise korda ootab muutus", Sirje Niitra (pdf)

Puutepunktid, nr 43, detsember 2015, Kuidas muutub uuel aastal abivahendite süsteem?“, Tiina Kangro

Postimees, 20.november 2015, „Abivahendite taotlemise kord muutub üleriigiliseks“, BNS  

 

Miks hinnad tõusevad?

 

 

Hinnatõus on seotud uue korra kehtestamisega, mis seab ettevõttele lisanõuded.
Hindade tõus on seotud:
- piirhindadega
- üüritavate abivahendite kasutusaja piiranguga
- liikumisabivahenditele asendustoodete võimaldamisega
- kohustusliku hoolduse minimaalse sagedusega
- abivahendite registreerimisega meditsiini seadmete andmebaasi
- suurenenud bürokraatiaga


«
»