Eesti English Русский

                              TERE  TULEMAST  !  


					

OÜ HINGEHOID on 100%- liselt Eesti kapitalil 2012 aastal loodud ettevõte. Meie peamiseks tegevusalaks on invatarvete , hooldus- ja põetusvahendite maaletoomine  ning edasimüük nii lõpptarbijale kui ka raviasutustele ( haiglad, hooldus-, põetus- ja taastusraviasutused ning vanadekodud ). Oma professionaalse meeskonnaga, panustame toodete kvaliteedile ja heale teenindusele - lootes ära teenida abivajajate kõige suurima rahulolu.
OÜ Hingehoid suureks eesmärgiks on jõuda abivajajateni eelkõige Eestis, aga ka naaberriikides, pakkudes kõigile inimväärikat elu kõige kaasaegsemate abivahenditega.

www.invamed.ee vahendusel oleme valmis Teid teenindama 24h ööpäevas.

          " MÕELGE SELLELE, ET TÄNAST PÄEVA EI TULE ENAM KUNAGI "

    " KÜLASTAGE MEIE E-POODI ,SIIS KOOS HOMSEGA SÜNNIB KA LOOTUS "


Epood > LIIKUMISABIVAHENDID > ratastoolid ja lisad > Ratastooli lühikasutusjuhend

Ratastooliga sõitmine

Manuaalratastoolide lühikasutusjuhend.

1. Ratastooli istumine, sealt lahkumine

Ratastooli istumisel ja sealt lahkumisel ärge seiske jalatugedel. Vastasel juhul võite kahjustada nii iseennast kui ka tooli, mis võib ümber kukkuda.

Ratastooli istumisel või sealt lahkumisel ärge istuge rehvide kattele ega käetoele. Need võivad puruneda ning vigastusi tekitada.

Ratastooli siirdumised sõltuvad kasutaja füüsilisest võimekusest (puude iseloomust), kui see on oluliselt piiratud, tuleks kasutada teise inimese abi.

Üldjuhul toimub see järgmiselt:

 • pange tagaratastele pidurid
 • nõjatuge ratastoolile või mõnele läheduses olevale objektile ning tõstke oma keha käte abil toolile. Kui tooli kasutaja ei saa sellega ise hakkama või ratastool asub ebatasasel pinnal, tuleks kasutada teise inimese abi

Ratastooli istumine

 

2. Sõitmine treppidel ja astmetel

Äärekivide, treppide ja muude astmete ületamisel olge väga ettevaatlik ning tehke seda aeglaselt.
Vältige astmeid ja takistusi, mis on kõrgemad kui 20 cm (6 tolli).
Kui teel on raskesti ületatavad takistused, siis ärge üritage neid ületada kõrvalise abita.

Astme ületamine teise inimese abiga

Astme ületamine hooldajaga

 

Astmelt laskumine

 • astmele lähenedes veenduge, et ratastool oleks astmega risti
 • hoidke ratastooli käepidemetest kinni ning kallutage ratastool tahapoole, et esirattad tõuseksid maapinnalt ülespoole
 • hoidke ratastooli selles asendis ja lükake see aeglaselt astmelt alla. Ratastoolis istuja võib sellele ka ise kaasa aidata
 • kallutage ratastooli niipalju ettepoole, et esirattad maad puutuksid

Astmele sõitmine

 • tagurdage ratastooli seni, kuni tagarattad astet puutuvad
 • tõmmake ratastooli mõlemast käepidemest ja kallutage tooli niipalju tahapoole, et esirattad tõuseksid maapinnalt üles ning tõmmake tagarattad astmele
 • seejärel sõitke niipalju edasi, et esirattad ohutult maapinnale puutuksid

 

3. Sõitmine rampidel ja kallakutel

Pikkadel kallakutel sõitmisel võiks ratastooli saata teine inimene.
Ärge sõitke järskudel kallakutel (maksimaalne lubatav kalle on 7kraadi), sest ratastool võib ümber minna.
Vältige kallakutel sõites järske pöördeid.
Kui ratastool liigub, ärge kasutage pidureid.
 
Vilumatu ratastooli kasutaja peaks laskma ratastoolile paigaldada ohutusrattad, mis tagavad ohutu sõitmise ja väldivad ümberminekut.
 

Kallakust ülessõitmine

Kallakust ülessõitmine

 • kallutage keharaskus ettepoole, ennetamaks tahapoole kaldudes tooli ümberminekut
 • hoidke tõukerõngastest kõvasti kinni
 • ülesmäge sõites veenduge, et liikumine oleks ühtlane

 

Kallakust allasõitmine

Kallakust laskudes hoidke ühtlast reguleeritud kiirust.

Kallakust allasõitmine

 • lähenege kallakuga teelõigule mõõduka kiirusega
 • kandke keharaskus tahapoole, vältimaks ümberminekut
 • hoidke tagarataste küljes olevatest tõukerõngastes kinni, lastes ratastoolil liikuda
 • ratastoolis istuja peaks olema võimeline igal ajal tooli peatama

 

4. Stabiilsus ja tasakaal ratastoolis istumisel

Ratastoolis tuleb sageli end nii ettepoole, küljele kui ka tahapoole kallutada. See mõjutab oluliselt ratastooli stabiilsust. Tasakaalu säilitamiseks pidage kinni järgmistest reeglitest:

Ettepoole kallutamine

Ettepoole kummardamine

 • joondage esirattad ristisuunas kummardamisele (selleks sõitke ratastooliga pisut ettepoole ja seejärel uuesti tagasi)
 • pange peale mõlemad seisupidurid
 • ettepoole kummardumisel jälgige, et alakeha jääks esirataste kohale
 • suurema stabiilsuse tagamiseks, peaks toolis istuja oma vaba käega toolist kinni hoidma

Ärge kallutage end liiga palju ettepoole. Kaugemal olevaid esemeid haarates ärge nihutage end istmel üleliia ettepoole. Te võite ratastoolist välja kukkuda!

 

Esemete võtmine tagantpoolt

Esemete võtmine tagantpoolt

 • joondage esirattad ristsuunas (Selleks sõitke ratastooliga pisut ettepoole ja seejärel tagurdage)
 • ärge kasutage pidureid
 • kallutage end isteasendist niipalju tahapoole kui suudate

Ärge kallutage end üle seljatoe. Ratastool võib tahapoole ümber minna.


«
»